Hoppa till innehåll

REFERAT STYRELSEMÖTE DECEMBER

Härmed flöjer referat från styrelsens sista möte för terminen den 8 december 2021. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

  1. Vi har välkomnat Mikaela Varenius till styrelsen.
  2. KK har antagit en ny budget.
  3. Nationens styrelse jobbar intensivt med nationens ekonomi och ser fram emot en revidering av budgeten i början av nästa termin.