Hoppa till innehåll

REFERAT STYRELSEMÖTE MAJ

Härmed flöjer referat från styrelsens möte den 20 Maj 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

Styrelsens tre punkter:

  1. Vi har valt sommarchefer.
  2. Bjarne är anställd.
  3. Vi har beslutat om ljud och ljus.