Hoppa till innehåll

REFERAT STYRELSEMÖTE MARS

Härmed flöjer referat från styrelsens möte den 21 mars 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

  1. Förkasta budgetrevideringen
  2. Antagit verksamhetsplanen utefter Förste Kurators förslag
  3. Fortsätter arbeta med installationer av ljud för Göteborgares glädje i all framtid