Hoppa till innehåll

REFERAT STYRELSEMÖTE OKTOBER

Styrelsen samanträdde 13 oktober 2021. nedan följer referat från mötet.

  1. Festsalsgolvet är klart även om vissa detaljer kvarstår.
  2. Ansvarsfördelning gällande bostadsstiftelsen och fastigheten är viktigt att klargöra.
  3. Nationens pub- och festverksamhet har visat goda resultat denna termin, tack till alla som bidragit!