Hoppa till innehåll

Stipendier VT. 2014

 

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier för vårterminen 2014:

A Carlanders stipendiefond, 3 rum á 511 kr

Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

Dicksonska bostadsfonden, 1 rum á 655 kr

Stipendiet utgår som bidrag till hyresrum i nationshuset. Utdelas till behövande landsman som genom flit och stadgat uppförande gjort sig förtjänst av understöd.

Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum á 1473 kr

Utdelas till medlem av nationen med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

 

OBS! Sista ansökningsdag för samtliga stipendier är den 17 februari och inga ansökningar via mejl godkänns.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen eller på universitetets stipendiekansli vid studerandeexpeditionen, S:t Olofsgatan. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin. I händelse av avslutade studier, utträde ur nation och kår eller annat som gör Er obehörig som innehavare av stipendium, ombeds Ni att avsäga Er ert stipendium så att det slipper bli innestående i onödan.

Giltig ansökan måste lämnas på expeditionen senast den 17/2 klockan 16:00. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.

Lycka till med Era ansökningar!