Hoppa till innehåll

Styrelsemötesreferat

Referat från terminens sista styrelsemöte:

Det har under det senaste räkenskapsåret varit en onormalt hög nivå på svinnet av mat och dryck. För att stävja detta har styrelsen bland annat bestämt att det ska ske barlagerinventeringar två gånger per månad.

Styrelsen beslutade även på mötet att ta bort ämbetet köksmästare till höstterminen och ersätta det med en till klubbverkare. Anledningen till det är att det reglemente som har funnits för köksmästare inte överensstämmer med hur rollen har sköts och att det därför har skapat en förvirring kring vad köksmästarens uppgifter har varit. Man anser att det skulle vara mer gynnsamt för nationen att istället ha en till klubbverkare.

Kuratelet har uppdragits att se efter vilka behov som finns för att investera ett eventuellt överskott i. Beslut om investeringar kommer att tas efter sommaren.

Arbetet med planeringen av 350-årsjubileumsfirandet går framåt, arbetsgrupper har tillsatts och tidsplaner filas på.