Hoppa till innehåll

Utlysning av fyra stycken rum sista ansökningsdag 14/3 och inflytt 1/4

1, Ett stort rum på första våningen med fönster mot gården utlyses härmed

1, Ett stort rumandra våningen med fönster mot gården utlyses härmed

1, Ett litet rumandra våningen med fönster mot st: larsgatan utlyses härmed

1, Ett litet rumförsta våningen med fönster mot st: larsgatan utlyses härmed

Inflyttning 1/4 -14

Sista ansökningsdag

14/3 -14

Ansökan enligt mall nedan
lämnas till Husförman Elin Bergman,
inne på expeditionen eller postas till;

Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala

Att: Elin Bergman

Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se 
Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

____________________________________________________________

BOSTADSANSÖKAN

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar):  JA      /   NEJ

DAGENS DATUM: ______________________________________

NAMN:_______________________________________________

PERSONNR:__________________________________________

ADRESS:_____________________________________________

TELEFON:____________________________________________

MAIL:________________________________________________

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

1, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

2, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

3, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

4, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

5, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:
1,_______________________________
2,_______________________________
3,_______________________________
4,_______________________________

Glöm inte att bifoga registerintyg 
från Uppsala Universitet eller SLU!

Ansökan är ogiltigt utan registreringsintyg