Hoppa till innehåll

Utlysning av Göteborgs Nations stipendier för vårterminen 2021

Härmed utlyser Göteborgs Nation följande stipendier för vårterminen 2021. Ansökan och underlag som krävs (se sida 2) ska ha inkommit innan 22 februari klockan 17:00 för att vara giltig. Ansökan lämnas antingen i fysiskt format till Förste Kurator eller online; på följande länk: https://forms.gle/AVBprKZT7nrC3ERbA. Underlag till onlineansökan mailas till stipendie@goteborgnation.se.

Här hittar du den fysiska ansökningsblanketten. Den måste fyllas i fysiskt och lämnas till Förste Kurator.

A Carlanders stipendiefond
2 rum á 560kr
Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

Dicksonska bostadsfondens stipendium
1 rum á 719kr
Stipendiet utgår som bidrag till ett hyresrum i nationshuset. Utdelas till behövande landsman som genom flit och ett stadgat uppförande gjort sig förtjänt av understöd.

H Alméns stipendiefond*
1 rum á 1192kr

Stipendiet utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

A Svenssons understöd*
1 rum á 4894 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

Kenneth Prytz stipendiefond*
1 rum á 1 534 kr
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

* Kräver ej att stipendiaten studerar.


OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 22 februari! Ansökan och bifogat underlag ska ha inkommit innan 22 februari klockan 17:00 i fysiskt format till Förste Kurator eller online på följande länk: https://forms.gle/AVBprKZT7nrC3ERbA  för att vara giltig.

Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på Kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration, registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola, registreringsintyg för nuvarande termins studier samt intyg på nationsmedlemskap skall bifogas giltig ansökan. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Alla ansökningar måste lämnas in i fysiskt format eller via blanketten online. Om du fyller i blanketten online ber vi dig att maila underlagen som krävs till stipendie@goteborgsnation.se senast den 22a februari 17:00. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin. För att sedan behålla ett stipendium behövs en bevakning varje termin du avser behålla stipendiet (om det löper på mer än en termin).

Lycka till med era ansökningar!

Vänliga hälsningar,
Förste Kurator Evelina Reuterfors
Stipendiesekreterare Jan Drottfors

Notera att det även finns Göteborgsanknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se. Sista ansökningsdag för dem är 18 februari, 17:00