Hoppa till innehåll

Utlysning av Göteborgs Nations stipendier Ht23

Nationens stipendier

Härmed utlyser Göteborgs Nation följande stipendier för höstterminen 2023. Ansökan och underlag som krävs (se sida 2) ska ha inkommit innan 13 septermber klockan 17:00 för att vara giltig. Ansökan lämnas antingen i fysiskt format till Förste Kurator eller online; på följande länk: https://forms.gle/DRWjABGczcmRgCs9A

Underlag till onlineansökan mailas till stipendie@goteborgsnation.se.

H Alméns Stipendiefond
1 rum á 1249 kr
Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

S Bergendahls stipendiefond 
2 rum á 3441 kr
Utdelas till landsman som gjort sig synnerligen förtjänt av nationen.

M-A Dahlgrens stipendiefond
2 rum á 1641 kr
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes.

James J Dicksons stipendiefond
1 rum á 1651 kr
Utdelas åt studerande av Göteborgs nation.

Gbg Nations jubelstipendiefond
3 rum á 2079 kr
Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

J Lundbergs stipendiefond
1 rum á 936 kr
Utdelas till landsman, vilket genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

A W Myhrbergs stipendiefond
1 rum á 1350 kr
Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar. 

A Svenssons Understöd
1 rum á 5120 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

Kenneth Prytz stipendiefond
1 rum á 1 606 kr
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 13 September! Ansökan ska ha inkommit fysiskt till Förste Kurator eller genom ifyllt googleformulär innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på Kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration, registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola, registreringsintyg för nuvarande termins studier samt intyg på nationsmedlemskap skall bifogas giltig ansökan. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Alla ansökningar måste lämnas in i fysiskt format eller via blanketten online. Om du fyller i blanketten online ber vi dig maila underlagen som krävs till stipendie@goteborgsnation.se senast den 13 September 17:00. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin. För att sedan behålla ett stipendium behövs en bevakning varje termin du avser behålla stipendiet (om det löper på mer än en termin).

Lycka till med era ansökningar!

Vänliga hälsningar,
Förste Kurator Alve Wikerstål Wieczorek
Stipendiesekreterare Elias Bernmalm Martinsson

Notera att det även finns Göteborgs anknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se. Sista ansökningsdag för dem är 13 September, 17:00