Hoppa till innehåll

Utlysning av Göteborgs Nations stipendier Vt23

Nationens stipendier

Härmed utlyser Göteborgs Nation följande stipendier för vårterminen 2023. Ansökan och underlag som krävs (se sida 2) ska ha inkommit innan 16 februari klockan 17:00 för att vara giltig. Ansökan lämnas antingen i fysiskt format till Förste Kurator eller online; på följande länk: https://forms.gle/7ojkqMxrE2bzvLGs9  Underlag till onlineansökan mailas till stipendie@goteborgsnation.se.

A Carlanders stipendiefond
2 rum á 592 kr
Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

M-A Dahlgrens stipendiefond
2 rum á 1641 kr
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes

Dicksonska bostadsfonden
1 rum á 771 kr
Stipendiet utgår som bidrag till ett hyresrum i nationshuset. Utdelas till behövande landsman som genom flit och ett stadgat uppförande gjort sig förtjänt av understöd.

Gbg Nations jubelstipendiefond
1 rum á 2079 kr
Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

H o A Larssons stipendiefond
1 rum á 2295 kr
Utdelas till förtjänt, medellös landsman.

A Svenssons Understöd
1 rum á 5120 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

A Wallins stipendiefond
1 rum á 2952 kr
Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande, som sedan minst två år är medlem av nationen.

Kenneth Prytz stipendiefond
1 rum á 1 606 kr
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 16 februari! Ansökan ska ha inkommit fysiskt till Förste Kurator eller genom ifyllt googleformulär innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på Kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration, registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola, registreringsintyg för nuvarande termins studier samt intyg på nationsmedlemskap skall bifogas giltig ansökan. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Alla ansökningar måste lämnas in i fysiskt format eller via blanketten online. Om du fyller i blanketten online ber vi dig maila underlagen som krävs till stipendie@goteborgsnation.se senast den 16 februari 17:00. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin. För att sedan behålla ett stipendium behövs en bevakning varje termin du avser behålla stipendiet (om det löper på mer än en termin).

Lycka till med era ansökningar!

Vänliga hälsningar,
Förste Kurator Alve Wikerstål Wieczorek
Stipendiesekreterare Isak Johansson

Notera att det även finns Göteborgs anknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se. Sista ansökningsdag för dem är 16 februari, 17:00