Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendier!

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier för höstterminen 2016:

Carlanders stipendiefond, 2 rum à 546 kr. Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

Göteborgs nations jubelstipendiefond, 2 rum à 1989 kr. Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum à 1495 kr. Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

A.W. Myrbergs stipendium, 2 rum à 1291 kr. Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

J Lundbergs stipendiefond, 1 rum á 850 kr. Utdelas till landsman, vilket genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

A Svenssons understödsfond, 1 rum á 4772 kr. Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad till docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

A Wallins stipendiefond, 1 rum á 2682 kr. Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande, som sedan minst två år är medlem av nationen.

 

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 21 september! Ansökan ska ha inkommit till Förste kurator innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med era ansökningar!
Notera att det även finns Göteborgsanknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se