Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendier höstterminen 2013

  • av

Sista ansökningsdag 31 oktober 2013
Sista bevakningsdag 31 oktober 2013

Ansökningsblanketter finns att hämta på expeditionen under expeditionstid eller på universitetets hemsida.
Bevakningen görs genom att komma in på expeditionen med intyg som styrker att stipendiets statuter följs, t.ex studieintyg och registreringsintyg.

H Alméns stipendiefond
1 rum, totalt 1 079 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till behövande medlem av Göteborgs Nation, med företräde för den, som är född antingen i Myckelby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

A Carlanders stipendium
3 rum, totalt 1533 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

M-A Dahlgrens stipendium
2 rum, totalt 3 008 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, om är född i Göteborgs och Bohus län, med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid, eller vars fader eller moder är född därstädes.

James J Dicksons stipendium
1 rum, totalt 1 468 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas åt studerande av Göteborgs Nation.

Göteborgs Nations jubelstipendium
4 rum, totalt 8 108 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

H och A Larssons stipendium
1 rum, totalt 2 217 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till förtjänt medellös landsman.

J Lundbergs stipendium
1 rum, totalt 810 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till landsman, vilken genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

A W Myrbergs stipendium för allmänt studerande
1 rum, totalt 1 234 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till studerande av Göteborgs Nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

A W Myrbergs stipendium, för ”klassiker”
1 rum, totalt 1 234 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till studerande av Göteborgs Nation, vilken med framgång idkar studier i romerska och grekiska språken, med företräde för den, som i grekiska språket äger framstående kunskap och ämnar att till filosofie doktor promoveras.

Svenssonska understödet
1 rum, totalt 4 551 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad till docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

A Wallins stipendium
1 rum, totalt 2 633 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande, som sedan minst två år är medlem vid nationen.

Kenneth Prytz stipendium
1 rum, totalt 1 426 kr. Ansökan senast 31/10
Utdelas till medlem av Göteborgs Nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

Tips för din ansökan

• Sök i tid!
• Bifoga alla handlingar som krävs för stipendiet du söker! Ges företräde till studerande från viss ort eller med visst släktskap krävs antingen myndighetsintyg för ditt ursprung eller intyg med två vidimerande underskrifter utöver din egen.
• Se till att skriva med samtliga högskolepoäng, betyg och studieuppehåll!
• Var noga med dina ekonomiska uppgifter! Särskilt viktigt är det om du söker stipendier som ges till behövande eller mindre bemedlade etc. Det är lätt att glömma att skriva med stipendier som man tidigare erhållit.
• Håll reda på vilka stipendier som skall sökas i separata ansökningar. (Gäller de större stipendierna)
• Skriv med all information som kan vara av intresse, detta ökar dina chanser.
• Skriv under din ansökan!

Lycka till!
Björn Gerdin
Förste Kurator