Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendium

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier:

Andréns stipendium, 2 rum à 40 000 kronor

Utdelas till forskarstuderande av Göteborgs nation, vilka genom framstående intelligens, arbetsamhet och rena seder ger de säkraste förhoppningar att i en framtid kunna gagna vetenskapen och fäderneslandet.

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 23 oktober!
Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

 

Lycka till med Era ansökningar!

 Hedil Minshed                                                            Fredrik Strömberg

Göteborgs Nations förste kurator                           Stipendiesekreterare