Hoppa till innehåll

Utlysning av två stycken rum inflytt 1/7


Utlysning av rum:

1, Ett stort rumförsta våningen med fönster mot gården utlyses härmed

Inflyttning 1/7 – 14

 

1, Ett litet rumandra våningen med fönster mot st larsgatan utlyses härmed

Inflyttning 1/7 -14

 

 

Sista ansökningsdag

24/6 -14

Ansökan enligt mall nedan
lämnas till Husförman Elin Bergman,
inne på expeditionen eller postas till;

Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala

Att: Husförman

Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se
Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

____________________________________________________________

BOSTADSANSÖKAN

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar):  JA      /   NEJ

DAGENS DATUM: ______________________________________

NAMN:_______________________________________________

PERSONNR:__________________________________________

ADRESS:_____________________________________________

TELEFON:____________________________________________

MAIL:________________________________________________

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

1, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

2, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

3, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

4, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

5, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:
1,_______________________________
2,_______________________________
3,_______________________________
4,_______________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registerintyg 
från Uppsala Universitet eller SLU!

Ansökan är ogiltigt utan studieintyg.