Hoppa till innehåll

Utlysning fyllnadsval Husansvarig

Härmed utlyses posten Husansvarig fram tills Jullandskapet 2022. För att söka posten mailar du din ansökan till 1q@goteborgsnation.se senast 27/7. Du skriver i detta mail posten du avser att söka, varför du söker den och vem du är.

Nedan finner du reglementet för posten:

Husansvarig

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderad hösten 2017
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Husansvarig väljes för ett år på jullandskapet.

Det åligger Husansvarig att:

  • tillse ordningen i allmänna utrymmen i anslutning till Nationens bostäder samt i samråd med Andre Kurator sköta administration av städmaterial.
  • ansvara för att städningen av korridorerna fungerar.
  • motta boendes felanmälningar och överlämna dessa till Andre Kurator en gång per vecka.
  • tillsammans med Andre Kurator tillse att de utlysta rummen tillsätts enligt stadgan för tilldelning av rum och lägenhet
  • en gång per termin i samråd med Andre Kurator organisera en städdag av husets allmänna utrymmen
  • i samråd med Andre Kurator sköta besiktningar vid utflyttningar samt vara Andre Kurator behjälplig vid ytskicktskontroller
  • en gång per termin föra förteckning över källarförråden samt ansvara för att utrymmen omkring förråden hålls tomma