Hoppa till innehåll

Utlysning fyllnadsval Karaokevärd

Härmed utlyses posten Karaokevärd fram tills Vårlandskapet 2022. För att söka posten mailar du din ansökan till 1q@goteborgsnation.se senast 21/4.

Nedan finner du reglementet för posten:

Karaokevärd

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderad av styrelsen våren 2018
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Karaokevärden väljes för termin på vinterlandskapet samt höstlandskapet.

Det åligger Karaokevärden att

  • ansvara för att karaoken hålls en gång i veckan.
  • iordningställa och återbörda nödvändig utrustning inför och efter karaokeverksamheten.
  • tillse att ersättare finns om karaokevärden nödgas utebli.
  • på ett tillbörligt sätt uppmuntra deltagarna till sång.
  • vid karaokeverksamheten inneha en lista för att inhämta önskemål om deltagande.

Karaokevärden är ledamot i Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Karaokevärden ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Karaokevärden är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.