Hoppa till innehåll

Utlysning fyllnadsval PR-ansvarig

Härmed utlyses posten PR-ansvarig tills Höstlandskapet 2022. För att söka posten mailar du din ansökan till 1q@goteborgsnation.se senast 27/7. Du skriver i detta mail posten du avser att söka, varför du söker den och vem du är.

Nedan finner du reglementet för posten:

PR-ansvarig

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderad av styrelsen hösten 2018
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Två PR-ansvariga väljes för en period på ett år, den ena på vinterlandskapet, den andra på höstlandskapet, så att deras perioder överlappar varandra.

Det åligger PR-ansvarig att:

  • ansvara för marknadsföringen av Nationens olika aktiviteter. Detta gäller större tillställningar som gasquer, baler, klubb och köksverksamhet eller andra enstaka evenemang.
  • ansvara för att affischer distribueras och sätts upp på anvisade platser, i enlighet med Kuratorskonventets affischeringspolicy. Till exempel skall Nationens anslagstavla hållas uppdaterad. Affischerna skall vara klara och uppsatta senast det datum som biljetterna släpps till gasquer och eventuella flyers ska delas ut 1-2 dagar innan tillställningen äger rum.
  • se till att allt grafiskt material dokumenteras på nationen.

PR-ansvarig är skyldig att representera nationen i marknadsföringskonventet.

PR-ansvarig rapporterar närmast till Förste Kurator, samt ansvarar för att hålla fastställd budget.

PR-ansvarig som sitter sin andra termin skall tillse att den nyvalde PR-ansvariga får fullgod information och utbildning om rutinerna som hör till ämbetet.

PR-ansvarig är ledamot av Göteborgs Nations PR-utskott.

PR-ansvarig är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

PR-ansvarig skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.