Blixtutlysning av ett stipendium

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendium:

 

James J Dicksons stipendiefond, 1 rum á 1569 kronor.

Utdelas åt studerande av Göteborgs nation.

 

OBS! Sista ansökningsdag för stipendiumet är den 9 mars!

 Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

 

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

 

Lycka till med Era ansökningar!

 

 

 

Hedil Minshed                                                          Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Jacob Gilbertsson, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Jan Drottfors, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation