Hoppa till innehåll

Om Göteborgs nation

Göteborgs nation är en av tretton studentnationer i Uppsala. Nationen grundades 1667 och är därmed en av de yngsta. Ursprungligen riktade Göteborgs nation sig till studenter från Göteborg, Bohuslän och Halland men är idag öppen för alla studenter i Uppsala. Göteborgs nation har alltid varit bland de minsta i Uppsala, mellan 400-600 landsmän samtidigt. Detta gör att gemenskapen blir större och stämningen mer familjär. Vi brukar beskriva det som “där studentlivet möter andra långs gästfrihet, mitt i Uppsala”.

Dokument

Göteborgs nation är en demokratisk förening där landskapet, bestående av nationsmedlemmarna (“göteborgare”), är nationens högsta beslutande organ. Nationen styrs av dess stadgar.

Historia

Göteborgs nation grundades 1667 och är en av Uppsalas tretton studentnationer. Vi är även bland de yngsta och minsta nationerna.

Ämbete

Vill du bli en del av nationens absoluta kärna och hjärta? Nationen har många ämbetsmannaposter som alla väljs på våra landskap. Det kan var allt från pub till kultur, sport till ceremoni.


LANDSKAP

Göteborgs Nation är en demokratisk förening och finns till för sina medlemmar. Landskap, nationenstormöten, är nationens högsta beslutande organ. Till landskapen är alla nationsmedlemmar som betalat sin medlemsavgift välkomna och ingen föranmälan krävs. Här kan du göra din röst hörd och uttrycka idéer om du vill, eller ställa upp till en ämbetspost! Det roligaste som finns är att engagera sig – här kan du läsa mer om vilka ämbeten som finns på nationen.

Göteborgs Nation har fyra landskap per år. Det första landskapet på vårterminen är Vinterlandskapet och ligger oftast i februari. Det andra är Vårlandskapet i maj och Höstlandskapet som är det tredje ligger på höstterminen, i september. Det sista landskapet kallas Jullandskapet och ligger i december. Vill du ställa upp till en post ska du kontakta valberedningen minst en vecka innan landskap.

Efter varje landskap serveras en god och näringsrik sexa och vi sjunger sånger från sångboken!

Notera gärna stadgans kapitel 6 § 8:  Landsman är skyldig att närvara vid landskap.


STYRELSEN

Göteborgs Nation är en demokratisk förening där landskapet, bestående av nationsmedlemmarna, är nationens högsta beslutande organ. Mellan landskapen är styrelsen det högsta beslutande organet med de inskränkningar som i övrigt framgår av nationens stadgar. 

Styrelsen består av sju självskrivna medlemmar; Förste Kurator, Andre Kurator, Tredje Kurator, Inspektor, Proinspektor och de två Skattmästarna. Därutöver väljs sex styrelseledamöter på landskap.

Styrelsens syfte är bland annat att verkställa de beslut som landskapet har fattat eller tillse att besluten verkställs. Kort sagt är styrelsens syfte att utgöra det långsiktiga, strategiska organet för nationen. Har man en fråga som man vill ta upp till styrelsen kan man maila dess ordförande på styrelsen@goteborgsnation.se

Styrelsen sammanträder en gång i månaden, bortsett från sommaren. Klicka nedan för att läsa referat från styrelsens möten.


ORDBOK

Det finns en hel del ovanliga ord som man har lyckats samla på sig under de flera hundra år nationerna har funnits i Uppsala. Här kommer en lätt ordbok för dig som är ny i nationsvärlden och studentlivet eller som är gammal i gemet men stött på något du inte känner igen!

  • Gasque – En traditionell middag/fest
  • KK-kort – Ett kort man får om man har eller nyligen har haft vissa extra tunga ämbeten. Det innebär att man själv och en kompis får gå före köerna till alla klubbar, släpp och liknande – och att man slipper betala inträde. Har i övrigt inget med särskild vänskap att göra. 
  • Kurator – Nationens heltidsanställda chefer. Har olika ansvarsområden. Betecknas med siffror 1-3Q. Har ingenting med ex. skolkuratorer att göra. 
  • Kårleg – Vad nationskort kallades förr i tiden när det var obligatoriskt att vara med i kåren. 
  • Landskap – Nationens ‘årsmöte’. Hålls två gånger per termin.
  • Nationskort – Kortet som visar att du är medlem och alltså ger dig tillgång till alla nationer.
  • Recce, recentior – Ny student/nyinskriven medlem
  • Senior – En person som varit på nationen minst fyra terminer och som blivit invald till seniorskollegiet.
  • Ämbetsman, ämbetsmän – Nationens engagerade, det vill säga folk som blivit valda på landskapet att sköta vissa uppgifter.