Hoppa till innehåll

Dokument

Nationens stadgar är de som styr nationen och för att fatta beslut om ändringar i stadgarna måste detta ske på två landskap, varav minst ett av landskapen måste vara ett ordinarie. Landskapen är nationens högsta beslutande organ och består av samtliga nationsmedlemmar. Mellan landskapen är det Nationsstyrelsen som är det högsta beslutande organet på nationen. 

Stadgar

Vid kontakt till någon av oss så kommer dina personuppgifter hanteras i enlighet med följande personuppgiftspolicy. GDPR-policy

Nationens policys

Här kan ni finna nationens Jämlikhetsplan, Miljöpolicy samt Alkoholplan.

Vid frågor kan ni kontakta 1q@goteborgsnation.se eller ansvarig ämbetsman för frågan.