Kallelse till Vårlandskap

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Vårlandskap

 

Måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

 • 1 Landskapets öppnande
 • 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4 Meddelanden
 • 5 Ev. restantier och förfallna boklån
 • 6 Ev. kallelse av hedersledamot
 • 7 Ev. val av senior
 • 8 Förslag på stadgeändring
 • 9 Ekonomisk rapport
 • 10 Budget för räkenskapsår 2015/2016
 • 11 Revisionsberättelse av Göteborgs nations styrelse verksamhetsåret 2014
 • 12 Styrelsens ansvarsfrihet 2014
 • 13 Val av tre ledamöter i nationens styrelse
 • 14 Val av Nationsvän
 • 15 Val av Bibliotekarie
 • 16 Val av 7 klubbverkare
 • 17 Val av köksmästare
 • 18 Val av 5 brunchvärdar
 • 19 Val av Hovmästare
 • 20 Val av Recceförman
 • 21 Val av Stipendiesekreterare
 • 22 Val av Sånganförare
 • 23 Val av Jämlikhetsombud
 • 24 Val av Nasjonsnorman
 • 25 Val av Karaokevärd
 • 26 Val av Internationell sekreterare
 • 27 Val av Krönikör
 • 28 Val av 2 Styrelserevisorer
 • 29 Val av 2 Styrelserevisorsuppleant
 • 30 Val av ledamot i KN
 • 31 Fyllnadsval av Recceförman
 • 32 Övriga frågor
 • 33 Ordet fritt
 • 34 Landskapets avslutande

 

 

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

 

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Jacob Gilbertsson, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Jan Drottfors, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation