Hoppa till innehåll

2019 års Monismanienpris till Ulla Carlsson

2019 års Monismanienpris till Ulla Carlsson

 

Kenne Fants stiftelse för det fria ordet och Göteborgs Nation i Uppsala är stolta att

meddela att 2019 års Monismanienpris om 150.000kr tilldelas Ulla Carlsson, med följande motivering.

 

“Ulla Carlsson tilldelas 2019 års Monismanien pris för sitt myckna arbete för att förstå och förmedla mediernas förhållande till demokrati, yttrandefrihet samt männskliga fri- och rättigheter. Ulla har under sitt verksamma yrkesliv producerat och publicerat omfattande forskning gällande media och dess roll i det demokratiska samhället. Ullas forskning har kommit, och kommer att komma, många generationer till gagn i deras förståelse av mediernas inverkan på yttrandefrihet samt mänskliga fri- och rättigheter. ”

 

Ulla Carlsson är verksam vi Göteborgs universitet och innehar sedan 2015 UNESCO-professur i yttrandefrihet, medieuteckling och global politik. Hon har under sin karriär varit föreståndare för Nordicom, redaktör för Nordicom review, producerat och publicerat mängder av böcker samt att hon 2012 ansvarade hon för forskningen till den statliga litteraturutredningen. På senare tid har hennes forskning tagit särskild inriktning på det förändrade medieklimatet på internet och vad detta fått för konsekvenser för individens frihet. 

 

Monismanienpriset delas ut vartannat år till en person eller organisation som genom sittarbete verkat för åsiktsfrihetens principer. Prissumman är i år 150 000 kr och finansieras av Kenne Fants stiftelse för det fria ordet, grundad 1975 till minne av Torgny Segerstedt, med medel från det kvalitetsstipendium Kenne Fant erhöll för filmen Monsimanien 1995.

 

Tidigare pristagare är bl.a. Günter Wallraff, Lech Walesa, Desmond Tutu, Raif Badawi och Hetra Müller.

 

Prisutdelningen sker den 30:e november på Göteborgs Nation i Uppsala i samband med Monismaniendagen. Under dagen kommer pristagaren ge en föreläsning, vilken är öppen för allmänheten. 

 

Vid frågor, kontakta Viktor Dam, Förste kurator på Göteborgs Nation.

Epost: 1q@goteborgsnation.se

Telefon: 018-13 20 06