Hoppa till innehåll

Blixtutlysning av stipendium

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendium:

A.W. Myrbergs stipendium, 1 rum à 1267 kronor

Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

 

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 15 april! Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

 

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

 

Lycka till med Era ansökningar!

 Hedil Minshed                                                                               Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare