Hoppa till innehåll

Göteborgs Nations stipendier – Våren 2024

Härmed utlyser Göteborgs Nation i Uppsala följande stipendier för vårterminen 2024. Ansökan och underlag som krävs (se sida 2) ska ha inkommit innan 15 februari klockan 17:00 för att vara giltig. Ansökan lämnas antingen i fysiskt format till Förste Kurator eller online; på följande länk: https://forms.gle/qqbijNM1nvn6BCco6, underlag till onlineansökan mejlas i så fall till stipendie@goteborgnation.se.

M-A Dahlgrens stipendiefond
1 rum á 1705 kr
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes

Dicksonska bostadsfonden
1 rum á 817 kr
Stipendiet utgår som bidrag till ett hyresrum i nationshuset. Utdelas till behövande landsman som genom flit och ett stadgat uppförande gjort sig förtjänt av understöd.

A Svenssons Understöd
1 rum á 5427 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

A Wallins stipendiefond
1 rum á 2979 kr
Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande, som sedan minst två år är medlem av nationen.

Kenneth Prytz stipendiefond
1 rum á 1 620 kr
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman

S Bergendahls stipendiefond

4 rum á 1732 kr

Utdelas till landsman som gjort sig synnerligen förtjänt av nationen. 

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 15 februari! Ansökan ska ha inkommit fysiskt till Förste Kurator eller genom ifyllt googleformulär innan 17:00 för att vara giltig.

Observera även följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på Kuratorsexpeditionen. Det underlag som behöver lämnas in för giltig ansökan är: 

  • Konfidentiell självdeklaration (onlineformuläret ersätter detta vid onlineansökan)
  • Registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola,
  • Registreringsintyg för nuvarande termins studier,
  • Intyg på nationsmedlemskap.

Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Alla ansökningar måste lämnas in i fysiskt format eller via blanketten online. Om du fyller i blanketten online ber vi dig mejla underlagen som krävs till stipendie@goteborgsnation.se senast den 15 februari 17:00. 

Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin. För att sedan behålla ett stipendium behövs en bevakning varje termin du avser behålla stipendiet (om det löper på mer än en termin).

Lycka till med era ansökningar!

Vänliga hälsningar,
Förste Kurator John Wester
Stipendiesekreterare Elias Martinsson

Notera att det även finns stipendier anknutna till Göteborgs Nation att söka via http://stipendier.uu.se. Sista ansökningsdag för dem är 15 februari, 17:00