Hoppa till innehåll

Jubileumsgeneral: ansökningslista, val och motivering.

Till Jubileumsgeneral sökte Johannes Edström och Josef Thoresen.

Styrelsen valde Josef Thoresen med nomineringen:

Josef har de egenskaper som vi har efterfrågat då han har varit medlem sedan 2009 och ämbetsman under större delen av den tiden. Han har stor insikt i de flesta delarna av Göteborgs nations verksamhet då han har haft många olika ämbeten under sin aktiva period. Josef har haft stort ansvar på Göteborgs nation i egenskap av tredje kurator och han har jobbat på många av nationens uthyrningar. Josef har även varit hovmästare på Södermanland-Nerikes nations sommarklubb Bryggan. Han har visat prov på god strukturell förmåga och arbetsledning i allt han har tagit för sig.

Josef är och har varit närvarande på nationen och här därmed lärt känna landsmän under hela sin tid här vilket antagligen kommer att förenkla arbetet med att hitta personer till arbetsgrupperna. Han är dessutom duktig på att sätta upp tidsplaner och deadlines och får därmed saker gjorda på ett effektivt sätt.