Hoppa till innehåll

Kallelse Jullandskap 2 december 2019

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL JULLANDSKAP (english below)

MÅNDAG 2 DECEMBER 18.00

Vad är ett landskap?
Göteborgs Nation är en demokratisk förening och finns till för sina medlemmar. Landskap, nationens stormöten, är nationens högsta beslutande organ. Till landskapen är alla nationsmedlemmar som betalat sin medlemsavgift välkomna för att göra sina röster hörda och ingen föranmälan krävs. Här kan du göra din röst hörd och uttrycka idéer om du vill, eller ställa upp till en ämbetspost! Det roligaste som finns är att engagera sig – på hemsidan kan du läsa mer om vilka ämbeten som finns på nationen: https://goteborgsnation.se/nationen/ambetsman/. Efter varje landskap serveras en god och näringsrik sexa (middag) för ynka 60 kronor.

Preliminär föredragningslista anslås senast 7 dagar innan landskapet. Bilagor anslås senast 5 dagar innan landskapet. Kandidatlistan anslås senast dagen innan landskapet.

 

Föredragningslista Jullandskapet 2 december 2019


HEREBY ALL MEMBERS OF GÖTEBORGS’ NATION ARE CALLED UPON TO ATTEND THE JULLANDSKAP

MONDAY DECEMBER 2nd 18.00

What is a ”Landskap”?
Göteborgs’ nation is a democratic organization that exists for, thanks to and because of the nation members. The Landskap, the nation’s big member meeting, is the nation’s highest decision making body. All members who have payed their member fees for the current semester are welcome to attend and no sign-up in before hand is necessary. Here you can make your voices heard, express your ideas if you want to and candidate for a functionary post at the nation. The best thing there is in the nation life is to get active – you get a lot of friends and memories for life.

After the landskap a dinner (called ”sexa”) will be served.

The preliminary agenda for the meeting will be posted 7 days before the Landskap and any supplements will be posted 5 days before the Landskap. Candidate list will be posted no later than the day before the Landskap.

Föredragningslista Jullandskapet 2 december 2019