Hoppa till innehåll

Kallelse till Höstlandskapet 2023

ÄRMAD KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL HÖSTLANDSKAPET 2023

Måndagen 2 oktober kl. 18:00
Är du intresserad av att kandidera? Maila 1q@goteborgsnation.se
Preliminär föredragningslista:

Preliminär föredragningslista:
§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Val av Skattmästare för bostadsstiftelsen och stipendieförvaltningen
§ 9 Val av Förste Kurator för 2024
§ 10 Val av Tredje Kurator för 2024
§ 11 Fyllnadsval av Tredje Kurator för 2023
§ 12 Val av Festmästare för Vt24
§ 13 Val av Sportchef fram till Höstlandskapet 2024
§ 14 Val av Fanbärare fram till Höstlandskapet 2024
§ 15 Val av Marskalk fram till Höstlandskapet 2024
§ 16 Val av Spexmästare fram till Höstlandskapet 2024
§ 17 Val av Musikanförare fram till Höstlandskapet 2024
§ 18 Val av Redaktör fram till Höstlandskapet 2024
§ 19 Val av 2 st Ledamöter i Bostadsstiftelsen fram till Höstlandskapet 2024
§ 20 Val av 2 st Ledamöter i Kulturnämnden fram till Höstlandskapet 2024
§ 21 Val av Miljöombud fram till Höstlandskapet 2024
§ 22 Val av PR-ansvarig fram till Höstlandskapet 2024
§ 23 Fyllnadsval av Lunchvärd för Ht2023
§ 24 Övriga frågor
§ 25 Order fritt
§ 26 Landskapet avslutande

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap.
Kandidatlista tillgängliggörs senast en dag innan landskap.
Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin!
Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.
Varmt välkomna!