Hoppa till innehåll

KALLELSE TILL HÖSTLANDSKAPET

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL
Höstlandskap MÅNDAGEN DEN 27 september kl. 18:00

Preliminär föredragningslista:

§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport
§ 9 Stadgerevidering
§ 10 Val av Förste Kurator för 2022
§ 11 Val av Tredje Kurator för 2022
§ 12 Val av Festmästare för perioden vårterminen 2022
§ 13 Fyllnadsval av Hovmästare för höstterminen 2021 och vårterminen 2022
§ 14 Fyllnadsval av Husansvarig fram till jullandskapet 2021
§ 15 Fyllnadsval av 2 Söndábrunchvärdar för höstterminen 2021
§ 16 Val av Sportchef fram till Höstlandskapet 2022
§ 17 Val av Fanbärare fram till Höstlandskapet 2022
§ 18 Val av Marskalk fram till Höstlandskapet 2022
§ 19 Val av Spexmästare fram till Höstlandskapet 2022
§ 20 Val av Musikanförare fram till Höstlandskapet 2022
§ 21 Val av Redaktör fram till Höstlandskapet 2022
§ 22 Val av PR-ansvarig fram till Höstlandskapet 2022
§ 23 Fyllnadsval av PR-ansvarig fram till vinterlandskapet 2022
§ 24 Val av Ledamot i Kulturnämnden (3st) fram till Höstlandskapet 2022
§ 25 Val av Medlem i bostadsstiftelsen (2st) fram till Höstlandskapet 2022
§ 26 Val av Alkoholombud fram till Höstlandskapet 2022
§ 27 Val av Miljöombud fram till Höstlandskapet 2022
§ 28  Övriga frågor
§ 29 Ordet är fritt
§ 30 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin! Efter landskapet serveras (äntligen) en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!