Hoppa till innehåll

Kallelse till Höstlandskapet

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Höstlandskap

 

Måndagen den 14 september 2015 klockan 18.00

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

 • 1                 Landskapets öppnande
 • 2                 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3                 Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4                 Ny på nationen
 • 5                 Meddelanden
 • 6                 Ev. restantier och förfallna boklån
 • 7                 Ev. kallelse av hedersledamot
 • 8                 Ev. val av senior
 • 9                 Förslag på stadgeändring
 • 10               Ekonomisk rapport
 • 11               Val av Förste kurator
 • 12               Val av Tredje kurator
 • 13               Fyllnadsval av 6 klubbverkare
 • 14               Fyllnadsval av köksmästare
 • 15               Fyllnadsval av 5 brunchvärdar
 • 16               Val av Marskalk
 • 17               Val av Fanbärarsuppleant
 • 18               Val av Monismanienrepresentant
 • 19               Val av Redaktör
 • 20               Val av Musikanförare
 • 21               Val av Teaterförman
 • 22               Val av Miljöförman
 • 23               Val av två ledamöter i bostadsstiftelsen
 • 24               Val av ledamot i KN
 • 25               Val av 5 ledamöter i valberedningen
 • 26               Fyllnadsval av en styrelserevisorssuppleant
 • 27               Fyllnadsval av Internationell sekreterare
 • 28               Övriga frågor
 • 29               Ordet fritt
 • 30               Landskapets avslutande

 

 

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se tre dagar innan landskapet.

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

 

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!