Hoppa till innehåll

Kallelse till Landskap

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Höstlandskap

 

Måndagen den 15 september 2014 klockan 18.00

Hearing av kandidater söndagen den 14 september klockan 16.00

Preliminär föredragningslista:

 

§ 1                 Landskapets öppnande

§ 2                 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§ 3                 Godkännande av kallelse och föredragningslista

§ 4                 Meddelanden

§ 5                 Ev. restantier och förfallna boklån

§ 6                 Ev. kallelse av hedersledamot

§ 7                 Ev. val av senior

§ 8                 Ekonomisk rapport

§ 9                 Stadgeändring gällande revision

§ 10               Val av proinspektor

§ 11               Val av förste kurator

§12                Val av tredje kurator

§13                Fyllnadsval av 3 klubbverkare

§14                Fyllnadsval av 1 köksmästare

§15                Fyllnadsval av 4 Söndagsbrunchvärdar

§16                Val av Marsalk

§17                Val av Fanbärarsuppleant

§18                Val av Teaterförman

§19                Val av Musikanförare

§20                Val av Miljöförman

§21                Val av 5 ledamöter valberedning

§22                Val av 2 KN-ledamöter

§23                Val av 2 ledamöter i bostadsstiftelsen

§24                Val av 1 suppleant till bostadsstiftelsen

§25                Fyllnadsval av Idrottsförman

§ 26               Fyllnadsval av Styrelserevisorer

§ 27               Fyllnadsval av Styrelserevisoresuppleanter

§ 28               Fyllnadsval av 5 ledamöter i valberedningen

§ 29               Fyllnadsval av 2 ledamöter i KN

§ 30               Övriga frågor

§ 31               Ordet fritt

§ 32               Landskapets avslutande

 

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Göteborgs Nations Förste Kurator Malin Johansson