Kallelse till Landskap

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Höstlandskap

 

Måndagen den 15 september 2014 klockan 18.00

Hearing av kandidater söndagen den 14 september klockan 16.00

Preliminär föredragningslista:

 

§ 1                 Landskapets öppnande

§ 2                 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§ 3                 Godkännande av kallelse och föredragningslista

§ 4                 Meddelanden

§ 5                 Ev. restantier och förfallna boklån

§ 6                 Ev. kallelse av hedersledamot

§ 7                 Ev. val av senior

§ 8                 Ekonomisk rapport

§ 9                 Stadgeändring gällande revision

§ 10               Val av proinspektor

§ 11               Val av förste kurator

§12                Val av tredje kurator

§13                Fyllnadsval av 3 klubbverkare

§14                Fyllnadsval av 1 köksmästare

§15                Fyllnadsval av 4 Söndagsbrunchvärdar

§16                Val av Marsalk

§17                Val av Fanbärarsuppleant

§18                Val av Teaterförman

§19                Val av Musikanförare

§20                Val av Miljöförman

§21                Val av 5 ledamöter valberedning

§22                Val av 2 KN-ledamöter

§23                Val av 2 ledamöter i bostadsstiftelsen

§24                Val av 1 suppleant till bostadsstiftelsen

§25                Fyllnadsval av Idrottsförman

§ 26               Fyllnadsval av Styrelserevisorer

§ 27               Fyllnadsval av Styrelserevisoresuppleanter

§ 28               Fyllnadsval av 5 ledamöter i valberedningen

§ 29               Fyllnadsval av 2 ledamöter i KN

§ 30               Övriga frågor

§ 31               Ordet fritt

§ 32               Landskapets avslutande

 

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Göteborgs Nations Förste Kurator Malin Johansson