Hoppa till innehåll

Kallelse till Vårlandskap 2017

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

VÅRLANDSKAP

MÅNDAGEN DEN 24 APRIL KL. 18:00

 

Preliminär föredragningslista:

 • 1 Landskapets öppnande
  § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
  § 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
  § 4 Meddelanden
  § 5 Ev. restantier och förfallna boklån
  § 6 Ev. kallelse av hedersledamot
  § 7 Ev. val av senior
  § 8 Styrelserevision 2016
  § 9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2016
  § 10 Ekonomisk rapport
  § 11 Nationens budget 2017/18
  § 12 Val av Bibliotekarie
  § 13 Val av 8 Klubbverkare
  § 14 Fyllnadsval av 2 Klubbverkare VT17
  § 15 Val av 5 Söndabrunchvärdar
  § 16 Fyllnadsval av 1 Söndabrunchvärd VT17
  § 17 Val av Hovmästare
  § 18 Val av Internationell sekreterare
  § 19 Val av Sånganförare
  § 20 Val av Krönikör
  § 21 Val av Recentiorsförman
  § 22 Val av Nasjonsnorman
  § 23 Val av Karaokeförman
  § 24 Val av Jämlikhetsombud
  § 25 Val av Idrottsförman
  § 26 Val av Nationskock
  § 27 Val av 3 Styrelseledamöter
  § 28 Val av 2 Styrelserevisorer
  § 29 Val av 2 Styrelsereviorssuppleanter
  § 30 Övriga frågor
  § 31 Ordet fritt
  § 32 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se
Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Glöm inte legitimation och nationskort!

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.
Varmt välkomna!