Hoppa till innehåll

Kallelse till vårlandskapet 2014

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Vårlandskap

 

Söndagen den 11 maj 2014 klockan 18.00

Hearing av kandidater klockan 16:30

Preliminär föredragningslista:

 

§ 1                 Landskapets öppnande

§ 2                 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§ 3                 Godkännande av kallelse och föredragningslista

§ 4                 Meddelanden

§ 5                 Ev. restantier och förfallna boklån

§ 6                 Ev. kallelse av hedersledamot

§ 7                 Ev. val av senior

§ 8                 Ekonomisk rapport

§ 9                 Budget för räkenskapsår 2014/2015

§ 10               Revisionsberättelse av Göteborgs nations styrelse verksamhetsåret 2013

§ 11               Fyllnadsval av andre kurator

§ 12               Val av tre ledamöter i nationens styrelse

§ 13               Val av bibliotekarie

§ 14               Val av 7 klubbverkare

§ 15               Val av köksmästare

§ 16               Val av 5 söndabrunchvärdar

§ 17               Val av Recceförkvinna

§ 18               Val av Krönikör

§ 19               Val av PR-förman

§ 20               Val av redaktör

§ 21               Val av sånganförare

§ 22               Val av Hovmästare

§ 23               Val av jämlikhetsombud

§ 24               Val av Nasjonsnorman

§ 25               Val av Karaokevärd

§ 26               Val av Internationell sekreterare

§ 27               Val av Styrelserevisorer

§ 28               Val av Styrelserevisoresuppleanter

§ 29               Fyllnadsval av internationell sekreterare

§ 30               Fyllnadsval av PR-förman

§ 31               Fyllnadsval av idrottsförman

§ 32               Fyllnadsval av 3 ledamöter i valberedningen

§ 33               Fyllnadsval av 3 ledamöter i KN

§ 34               Övriga frågor

§ 35               Ordet fritt

§ 36               Landskapets avslutande

 

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Göteborgs Nations Förste Kurator Malin Johansson