Hoppa till innehåll

Kallelse till Vinterlandskapet 2024, 26 februari

  • av

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL

Vinterlandskap 2024

Måndagen den 26 februari kl. 18:00

Samtliga utlysta ämbeten är:

Den preliminära föredragningslistan kommer komma upp i stadgeenlig tid (14 dagar innan landskapet). Bilagor till landskapet och kandidatlistan kommer att finnas att läsa 5 dagar innan landskap.

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap”. Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin!

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!