Hoppa till innehåll

KALLELSE VINTERLANDSKAP 2023 27/2 18:00

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL
Jullandskap
Måndagen den 27 februari kl. 18:00Preliminär föredragningslista:
§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport
§ 9 Årsredovisning
§ 10 Verksamhetsberättelse för 2022
§ 11 Bokslut för räkenskapsåret 21/22
§ 12 Val av Andre Kurator för räkenskapsåret 23/24
§ 13 Val av Sportchef till vinterlandskapet 2024
§ 14 Val av Fanbärare till vinterlandskapet 2024
§ 15 Val av Spexmästare till vinterlandskapet 2024
§ 16 Val av Redaktör till vinterlandskapet 2024
§ 17 Val av Marskalk till vinterlandskapet 2024
§ 18 Val av Arkivarie till vinterlandskapet 2024
§ 19 Val av Marknadsansvarig till vinterlandskapet 2024
§ 20 Val av Webbredaktör till vinterlandskapet 2024
§ 21 Val av Ledamot i Kulturnämnden (x2) till vinterlandskapet 2024
§ 22 Fyllnadsval av Styrelseledamot till vårlandskapet 2024
§ 23 Fyllnadsval av Lunchvärd för vårterminen 2023
§ 24 Fyllnadsval av Söndagsbrunchvärd för vårterminen 2023
§ 25 Fyllnadsval av Alkoholombud till Vårlandskapet 2023
§ 26 Fyllnadsval av Fanbärare till Höstlandskapet 2023
§ 27 Fyllnadsval av ledamot i Bostadsstiftlsen till Höstlandskapet 2023
§ 28 Övriga frågor
§ 29 Ordet är fritt
§ 30 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin! Efter landskapet serveras (äntligen) en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!