Hoppa till innehåll

Preliminär Föredragningslista Jullandskap

 • av

Måndagen 4 december kl. 18:00

 1. Landskapets öppnande
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Godkännande av kallelse och föredragningslista
 4. Meddelanden
 5. Ev. restantier och förfallna boklån
 6. Ev. kallelse av Hedersledamot
 7. Ev. val av Senior
 8. Ekonomisk rapport
 9. Budgeten för fastighetsskattmästarens förvaltning för året 2024
 10. Stadgerevidering
 11. Val av 8 klubbverkare för VT24
 12. Fyllnadsval av Bibliotekarie för HT23/VT24
 13. Val av Hovmästare fram till Jullandskapet 2024
 14. Val av Sånganförare för VT24
 15. Val av Reccevärd fram till Jullandskapet 2024
 16. Val av Internationell Sekreterare fram till Jullandskapet 2024
 17. Val av Nationsfotograf för året 2024
 18. Val av Krönikör för VT24
 19. Val av Sekreterare fram till Jullandskapet 2024
 20. Val av Släppchef för VT24
 21. Val av Husansvarig fram till Jullandskapet 2024
 22. Val av Karaokevärd för VT24
 23. Val av Nationskock för VT24
 24. Fyllnadsval av Marskalk fram till Höstlandskapet 2024
 25. Val av 5 Söndabrunchvärdar för VT24
 26. Val av 4 Lunchvärdar för VT24
 27. Val av 7 Ledamöter i valberedningen för året 2024
 28. Övriga frågor
 29. Order fritt
 30. Landskapet avslutande

Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin!

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!