Hoppa till innehåll

REFERAT EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE 1 FEBRUARI

Härmed flöjer referat från styrelsens extrainsatta möte den 1 februari 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

  1. Bokslut antogs