Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte 19 december

Styrelsen sammanträdde den 19 december 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

  1. Styrelsen har fått en presentation och rundvandring av den kommersiella delen av
    fastigheten.
  2. Styrelsen beslutade att använda Mats Leijons donation till en avtackningsfest.
  3. Styrelsen har antagit verksamhetsplanen för 2018 och godkänt verksamhetsberättelsen för 2017.