Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte 31/1

Nationens styrelse sammanträdde den 31/1. Följande tre punkter valdes ut till referatet:

1.       Donationer till jubiléet har börjat ramla in. Hittills har 46 000 kronor inkommit.

2.       Länsstyrelsen har avslagit överklagandet om fönsterbyten. Som det ser ut lär det istället bli en renovering av de befintliga fönstren.

3.       Under jubileumsåret kommer fastigheten att renoveras, bland annat ska fasaden putsas och festsalsentrén ska återställas i ursprungliga skick.