Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemötet den 25 augusti

Styrelsen hade den 25 augusti det första mötet för terminen. De tre viktigaste ärendena som behandlades var att styrelsen nu har tillsatt ett krisutskott som har till uppgift att bereda frågor av särskilt känslig karaktär, krisutskottet består av Förste kurator, inspektor och nationsvännen.

Styrelsen ställer sig också positiv till att göra investeringar i nya köksmaskiner, mer kuratorerna har fått i uppgift att utreda frågan ytterligare och ta in offerter för ny spis och värmeskåp.

Styrelsen har beslutat att nya lås ska installeras i puben.