Hoppa till innehåll

Referat styrelsemöte 23 mars

Nedan följer referat från styrelsemötet. Hela protokollet finns att läsa hos Förste Kurator samt på nationens anslagstavla.

  1. Budget antagen för Göteborgs Nation och Fastigheten.
  2. Verksamhetsrevisionen inkommen, diskussioner fördes om granskning av bokslutet.
  3. Nationen har anställt en ny uthyrningsansvarig!