Hoppa till innehåll

REFERAT STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2022

Härmed flöjer referat från styrelsens möte den 22 februari 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

  1. Komma igång med samarbetet med Bruised Food Club
  2. Fortsätta se över ändringarna i Klubbverksreglementet.
  3. Styrelsen ska planera ett SWOT möte för att se över pandemiläget framöver och dess konsekvenser