Hoppa till innehåll

REFERAT STYRELSEMÖTE JANUARI 2022

Härmed flöjer referat från styrelsens första möte för terminen den 25 januari 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

  1. Införandet av en till marskalk
  2. Diskutera ansvarsfördelning för gasquer
  3. Se över möjligheterna att installera en ramp vid bakfickan