Hoppa till innehåll

Referat styrelsemöte Juni 2022

Härmed flöjer referat från styrelsens möte den 9 Juni 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

Styrelsens tre punkter:

  1. Styrelsen har valt Bjarne Kahler som firmatecknare
  2. Emma Bergman har skrivit en fäl utförd valborgs PM som bör uppmuntras
  3. Styrelsen gick igenom Sommarverksamheten