Hoppa till innehåll

Referat till styrelsemöte den 24/11

På styrelsemötet klubbade vi igenom det sista reglementet och därmed är alla nationens reglementen reviderade.

Vi beslutade även att köpa in två nya kortmaskiner från Bambora.

Avslutningsvis så har styrelsen beslutat att föreslå till landskapet att godkänna bokslutet för räkenskapsåret 2014/2015.