Hoppa till innehåll

Utlysning av ämbetet JUBILEUMSGENERAL

Utlysning av ämbetet JUBILEUMSGENERAL

 

2017 firar Göteborgs nation 350 år och detta ska ju såklart firas! Planen är att det ska vara ett år fyllt av trevligheter med bland annat jubileumsbal, jubilumsutgåva av Halta Lejon,  ny sångbok, kanske en skriftserie och mycket mycket mer. Och allt detta ska planeras av en Jubileumsgeneral.

 

Hur arbetet förväntas gå till:

VT 16: Ta fram en projektplan och arbetsgrupper.

HT 16: Planeringsarbete, ringa runt, se till att allt material färdigställs.

VT 17: Mjukstart av jubileumet, se till att sångböcker och eventuell skriftserie går till tryck och skickas ut. Jubileumsnummer av Halta Lejon exempelvis. Påbörja planeringen av jubileumsbalen.

HT 17: Genomförandet av jubileumsbalen samt annat.

 

Hur tillsättningen av ämbetet ska gå till:

Efter beslut av landskapet har styrelsen fått till uppdrag att tillsätta jubileumsgeneralen med villkoren att ämbetet ska utlysas på hemsidan, facebook, anslagstavlan och mail samt att en motivering till tillsättandet ska anslås på hemsidan och anslagstavlan.

Krav

För att vara valbar måste kandidaten ha varit medlem och ämbetsman i minst tre terminer. I övrigt fodras en stor kännedom och erfarenhet av nationens verksamhet.

Intresseanmälan

Om man uppfyller kraven och är intresserad så anmäler man sitt intresse till 1q@goteborgsnation.se eller meddelar Förste kurator under expeditionstid. Sista dagen för att anmäla intresse är den 23 februari.