Hoppa till innehåll

Utlysning av fyllnadsval av Nationsfotograf

Härmed utlyses posten Nationsfotograf tills jullandskapet 2023. För att söka posten mailar du din ansökan till 1q@goteborgsnation.se senast 11/4. Du skriver i detta mail posten du avser att söka, varför du söker den och vem du är.

Nedan finner du reglementet för posten:

Nationsfotograf

Antaget av styrelsen våren 2015
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Nationsfotografen väljes för kalenderår på jullandskapet.

Det åligger Nationsfotografen att:

  • fotografera på gasquer, baler, klubbar, släpp och andra nationsarrangemang samt på Förste Kurators anmodan. Vid förhinder ordna en ersättare. 
  • ansvara för att bilderna kommer upp på nationens hemsida samt facebook.
  • iordningställa ämbetsmannatavlan snarast efter vinterlandskap och höstlandskap. 
  • i samråd med Arkivarien arkivera fotografier både analogt och digitalt.

Nationsfotografen är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Nationsfotografen skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.