Hoppa till innehåll

Utlysning av Göteborgs Nations stipendier för höstterminen 2021

Härmed utlyser Göteborgs Nation följande stipendier för höstterminen 2021. Ansökan och underlag som krävs (se längre ner) ska ha inkommit innan 9 september klockan 17:00 för att vara giltig. Ansökan lämnas antingen i fysiskt format till Förste Kurator eller online; på följande länk: https://forms.gle/MvTxwRuZWgepGv4Q7. Underlag till onlineansökan mailas till stipendie@göteborgnation.se.

A Carlanders stipendiefond
2 rum á 560 kr
Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.


M-A Dahlgrens stipendiefond
1 rum á 1589 kr
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes.

Gbg Nations jubelstipendiefond
2 rum á 2040 kr
Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

J Lundbergs stipendiefond
1 rum á 870 kr
Utdelas till landsman, vilket genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.
 

A W Myhrbergs stipendiefond
1 rum á 1325 kr
Utdelas till landsman, vilket genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

A Svenssons Understöd
1 rum á 4894 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

A Wallins stipendiefond
1 rum á 2751 kr

Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande, som sedan minst två år är medlem av nationen.

Kenneth Prytz stipendiefond
1 rum á 1 534 kr
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 9 september! Ansökan ska ha inkommit fysiskt till Förste Kurator eller genom ifyllt googleformulär innan 17:00 för att vara giltig.
Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på Kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration, registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola, registreringsintyg för nuvarande termins studier samt intyg på nationsmedlemskap skall bifogas giltig ansökan. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Alla ansökningar måste lämnas in i fysiskt format eller via blanketten online. Om du fyller i blanketten online ber vi dig maila underlagen som krävs till stipendie@goteborgsnation.se senast den 9e september 17:00. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin. För att sedan behålla ett stipendium behövs en bevakning varje termin du avser behålla stipendiet (om det löper på mer än en termin).

Lycka till med era ansökningar!

Vänliga hälsningar,
Förste Kurator Evelina Reuterfors
Stipendiesekreterare Jan Drottfors

Notera att det även finns Göteborgsanknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se. Sista ansökningsdag för dem är 9 september, 17:00