Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendier

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier för vårterminen 2016:

 

Alméns stipendiefond, 1 rum à 1130 kr. Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

Carlanders stipendiefond, 1 rum à 546 kr. Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

Dicksonska bostadsfonden, 1 rum à 700. Stipendiet utgår som bidrag till ett hyresrum i nationshuset. Utdelas till behövande landsman som genom  flit och ett stadgat uppförande gjort sig förtjänt av understöd.

Göteborgs nations jubelstipendiefond, 1 rum à 1989. Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, somär i behov av stipendieunderstöd.

Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum à 1945. Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

 

Ansökning lämnas in på expeditionen till Förste kurator enligt blankett som finns att hämta ut på expeditionen senast den 22 februari.