Hoppa till innehåll

UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR HÖSTTERMINEN 2022

Härmed utlyser Göteborgs Nation följande stipendier för vårterminen 2022. Ansökan och underlag som krävs (se sida 2) ska ha inkommit innan 7 september klockan 17:00 för att vara giltig. Ansökan lämnas antingen i fysiskt format till Förste Kurator eller online; på följande länk: https://forms.gle/kwqhPmogn1Wj5c828 Underlag till onlineansökan mailas till stipendie@goteborgnation.se.

H Alméns Stipendiefond

1 rum á 1231 kr

Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

A Carlanders stipendiefond
1 rum á 574 kr
Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

M-A Dahlgrens stipendiefond
1 rum á 1603 kr
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes

James J Dicksons stipendiefond
1 rum á 1630 kr
Utdelas åt studerande av Göteborgs nation.

Gbg Nations jubelstipendiefond
1
rum á 2052 kr
Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

J Lundbergs stipendiefond
1 rum á 875 kr
Utdelas till landsman, vilket genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

A W Myhrbergs stipendiefond
1 rum á 1333 kr
Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

A Svenssons Understöd
1 rum á 4924 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.


Kenneth Prytz stipendiefond
1 rum á 1 543 kr
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 7 September! Ansökan ska ha inkommit fysiskt till Förste Kurator eller genom ifyllt googleformulär innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på Kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration, registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola, registreringsintyg för nuvarande termins studier samt intyg på nationsmedlemskap skall bifogas giltig ansökan. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Alla ansökningar måste lämnas in i fysiskt format eller via blanketten online. Om du fyller i blanketten online ber vi dig maila underlagen som krävs till stipendie@goteborgsnation.se senast den 7 September 17:00. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin. För att sedan behålla ett stipendium behövs en bevakning varje termin du avser behålla stipendiet (om det löper på mer än en termin).

Lycka till med era ansökningar!

Vänliga hälsningar,
Förste Kurator Jakob Norrhall
Stipendiesekreterare Isak Johansson

Notera att det även finns Göteborgs anknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se. Sista ansökningsdag för dem är 7 September, 17:00