Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendier VT17

Göteborgs Nation utlyser följande stipendier för vårterminen 2017:

H Alméns stipendiefond
1 rum á 1 138 kr
Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

M-A Dahlgrens stipendiefond
1 rum á 1 551 kr
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerandfe, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes.

James J Dicksons stipendiefond
1 rum á 1 589 kr
Utdelas åt studerande av Göteborgs Nation.

Dicksonska bostadsfonden
1 rum á 705 kr
Stipendiet utgår som bidrag till ett hyresrum i nationshuset. Utdelas till behövande landsman som genom  flit och ett stadgat uppförande gjort sig förtjänt av understöd.

Göteborgs Nations jubelstipendiefond
1 rum á 2 001 kr
Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

H o A Larssons stipendiefond
1 rum á 2 210 kr
Utdelas till förtjänt, medellös landsman,

J Lundbergs stipendiefond
1 rum á 854 kr
Utdelas till landsman, vilket genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

A Wallins stipendiefond
1 rum á 2 699 kr
Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande, som sedan minst två år är medlem av nationen.

Kenneth Prytz stipendiefond
1 rum á 1 505 kr
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 21 februari! Ansökan ska ha inkommit till Förste Kurator innan kl. 17:00 för att vara giltig.

Observera följande
Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med era ansökningar!
Notera att det även finns Göteborgsanknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se